നന്നായി പഠിച്ചിട്ടും റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്‍ ഇടംപിടിക്കാത്തവര്‍ ഈ വിദ്യ പരീക്ഷിക്കൂ

നന്നായി പഠിച്ചൊരുങ്ങി പരീക്ഷയെഴുതിയിട്ടും പരാജയപ്പെടുന്ന നിരവധി പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെ അധ്വാനിച്ച് പഠിച്ചിട്ടും പിഎസ്‌സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്‍ കയറാന്‍ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാകും? ചില കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ പരീക്ഷാ

Read more

സര്‍ക്കാര്‍ ജോലിയാണോ സ്വപ്നം? എങ്കില്‍ ഈ വര്‍ഷം ഇങ്ങനെയൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ

PSC പരീക്ഷ രീതിയിലെ മാറ്റം ഇതിനകം തന്നെ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും. പഴയ വണ്‍ വേഡ് ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് പകരം 2019 മുതല്‍ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് ബേസ്ഡ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദ്യപേപ്പറുകളില്‍ കൂടുതലായും

Read more