അടുക്കളയിലെ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങള്‍

ആരോഗ്യം ആഹാരത്തില്‍ തുടങ്ങുന്നു എന്നാണല്ലോ ചൊല്ല്. ആരോഗ്യകരമായി പാചകം ചെയ്യണമെങ്കില്‍ ചില അടുക്കളക്കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അടുക്കളയില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചിലകാര്യങ്ങള്‍: (വിവരങ്ങള്‍ക്ക് കടപ്പാട്: സംസ്ഥാന ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി.)

Read more

ലോകം വായിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കഥകള്‍!

പുത്തന്‍ എഴുത്തുകാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി മലയാളി മെന്റര്‍ അവസരമൊരുക്കുന്നു. മലയാളി മെന്റര്‍ ലിറ്ററേച്ചര്‍ പേജിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കഥകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം.

Read more