മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ പരിഷ്‌ക്കരിച്ച് പിഎസ്‌സി ടോക്‌സ്


പിഎസ്‌സി പരീക്ഷാ പരിശീലന രംഗത്തെ മുന്‍നിരക്കാരായ പിഎസ്‌സി ടോക്‌സ് പരിഷ്‌ക്കരിച്ച മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ പുറത്തിറക്കി. പുതിയ യൂസര്‍ ഇന്റര്‍ഫേസ്, മാറുന്ന പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലാസുകള്‍, ടെസ്റ്റ് സീരീസുകള്‍, സൗജന്യ കറന്റ് അഫേഴ്‌സ് മെറ്റീരിയലുകള്‍ എന്നിവയാണ് പുതുക്കിയ ആപ്ലിക്കേഷനില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ 6 വര്‍ഷങ്ങളായി പിഎസ്‌സി ടോക്‌സ് മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഉപയോഗിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി നേടിയത്തത് നിരവധി പേരാണ്. ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.psctalks&pli=1
ഹെല്‍പ് ലൈന്‍ നമ്പര്‍: 75 111 75 161


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *