ക്രോയേഷ്യ: യൂറോപ്പിലെ പടക്കുതിര

95കളില്‍ ലോ ഇന്‍കം രാജ്യമായിരുന്ന ക്രോയേഷ്യ ഇന്ന് ഹൈ ഇന്‍കം രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. അത് അവിടുത്തെ ശക്തമായ ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളുടെ വിജയമായാണ് നിരീക്ഷകര്‍ കാണുന്നത്. ഇന്ത്യയുടേതു പോലെ പാര്‍ലമെന്ററി ജനാധിപത്യമാണ് ക്രോയേഷ്യയില്‍ നിലവിലുള്ളത്.

Read more

കറുത്ത ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ‘വെള്ളക്കാര്‍’

യൂറോപ്യന്മാരുമായി ഏറ്റവും അധികം സാമ്യമുള്ളത് മൊറോക്കന്‍സിനാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആഫ്രിക്കയിലെ ‘വെള്ളക്കാരായി’ മൊറോക്കന്‍സ് അറിയപ്പെടുന്നു.

Read more